99. Het Geschudek (Az-Zalzalah)

1.

Wanneer de aarde hevig zal worden geschud,

2.

En zij haar binnenste naar buiten zal keren,

3.

En de mens zal zeggen: “Wat is er met haargebeurd?”

4.

Op die Dag zal de aarde haar geschiedenismededelen,

5.

Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard.

6.

Op die Dag zullen de mensen in verschillendegroepen te voorschijn komen opdat hun hun werken getoond zullenworden.

7.

Wie ter grootte van een atoom goed deed, zaldit aanschouwen.

8.

En wie ter grootte van een atoom kwaad deed,zal ook dat aanschouwen.