98. Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah)

1.

De ongelovigen onder de mensen van het Boeken onder de afgodendienaren konden niet worden bevrijd, vrdat eenduidelijk bewijs tot hen gekomen was,

2.

Een boodschapper van Allah, die aan hen dezuivere bladzijden voordroeg.

3.

Waarin alle geschriften verzameld zijn.

4.

En de mensen van het Boek werden eerstonenig, nadat het duidelijke teken tot hen gekomen was.

5.

En daarin werd hun slechts geboden Allah teaanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht hetgebed te onderhouden en de Zakaat te betalen. Dat is de waregodsdienst.

6.

Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen vanhet Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpenworden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste derschepselen.

7.

Doch zij die geloven en goede werken doen,zij zijn de beste der schepselen.

8.

Hun beloning is bij hun Heer; tuinen dereeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijdzullen vertoeven. Allah zal welbehagen in hen hebben en zij zullenwelbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest.