97. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)

1.

Waarlijk, Wij hebben u (de Koran)nedergezonden, in de waardevolle nacht.

2.

Wat weet gij (er van) wat de waardevollenacht is?

3.

De waardevolle nacht is beter dan duizendmaanden.

4.

Daarin dalen engelen en de Geest door Godsgebod neder (zeggende)

5.

“In alles Vrede,” tot het rijzen van dedageraad.