93. De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa)

1.

Bij de glorie van de dag.

2.

En bij de nacht als het donker is.

3.

Uw Heer heeft u niet verlaten, noch is Hijmishaagd over u.

4.

Voorwaar, het komende uur zal beter zijn vooru dan het vorige.

5.

En voorwaar uw Heer zal u geven, en gij zulttevreden zijn.

6.

Vond Hij u niet als wees, en beschermde u?

7.

En vond Hij u niet zoekende en leidde Hij u?

8.

En vond Hij u niet in armoede en verrijkte u?

9.

Daarom verdruk de wees niet,

10.

En snauw de bedelaar niet af.

11.

Maar maak de gunst van uw Heer bekend.