92. De Nacht (Al-Lail)

1.

Bij de nacht als hij bedekt.

2.

En bij de dag wanneer hij schittert,

3.

En bij de schepping van man en vrouw.

4.

Voorzeker, uw streven is verschillend.

5.

Wat hem betreft die geeft en God vreest,

6.

En het goede aanvaardt,

7.

Wij zullen zijn weg effenen tot welslagen.

8.

Maar hij, die vrekkig en onverschillig is,

9.

En het beste verwerpt,

10.

Wij zullen hem naar moeilijkheden leiden.

11.

Wanneer hij te gronde gaat zullen zijnrijkdommen hem niet baten.

12.

Voorwaar, het is aan Ons om te leiden.

13.

En aan Ons is het Hiernamaals en ook dezewereld.

14.

Daarom waarschuw Ik u voor het laaiend Vuur;

15.

Niemand zal er binnengaan dan derampzaligste,

16.

Die loochent en zich afwendt.

17.

Maar de rechtvaardige zal ver daarvanverwijderd worden.

18.

Die zijn rijkdommen weggeeft om zich telouteren.

19.

En niemand heeft Hem een gunst bewezenwaarvoor hij moet worden beloond.

20.

Maar hij die het welbehagen zoekt van zijnHeer, de Verhevene,

21.

Weldra zal hij tevreden zijn.