88. Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah)

1.

Heeft het nieuws van de overweldigende(gebeurtenis) u bereikt?

2.

Op die Dag zullen sommige aangezichtenterneergeslagen zijn,

3.

Zwoegend, zich afmattende,

4.

Zij zullen in een vreselijk Vuur branden,

5.

Hun zal uit een kokende bron te drinkenworden gegeven,

6.

Zij zullen geen voedsel krijgen, behalve vandoornen,

7.

Dat noch voedzaam zal zijn noch tegen dehonger zal baten.

8.

Op die Dag zullen andere aangezichtenverblijd zijn.

9.

Weltevreden met hun streven.

10.

In een verheven tuin

11.

Waarin zij geen ijdele (taal) zullen horen,

12.

Waarin een stromende bron is,

13.

Waarin hoge rustbanken opgericht zijn,

14.

En drinkschalen gereed gezet,

15.

En kussens gerangschikt,

16.

En tapijten uitgespreid.

17.

Zien zij niet naar de wolken, hoe zij gevormdworden?

18.

En naar de hemel, hoe deze hoog verhevenwerd?

19.

En naar de bergen, hoe zij opgericht werden?

20.

En naar de aarde, hoe zij uitgespreid werd?

21.

Vermaant hen daarom want gij zijt slechts eenvermaner;

22.

Gij zijt geen waker over hen.

23.

Maar hij die zich afwendt en niet gelooft,

24.

Allah zal hem straffen met de strengstestraf.

25.

Voorwaar, hun terugkeer is tot Ons.

26.

Dan zullen Wij rekenschap van hen vragen.