87. De Allehoogste (Al-Ala)

1.

Verheerlijk de Naam van uw Heer, deAllerhoogste.

2.

Die schept en vervolmaakt,

3.

En Die bepaalt en leidt,

4.

En Die het gewas voortbrengt,

5.

En het dan doet verdorren.

6.

Wij zullen u weldra onderwijzen zodat gij hetniet vergeet –

7.

Behalve wat Allah wil – Voorwaar, Hij kenthet openlijke en het verborgene.

8.

En Wij zullen uw weg effenen tot gemak.

9.

Maak (anderen) daarom indachtig, voorzekerdit is nuttig.

10.

Hij die vreest zal er lering uit trekken;

11.

Maar de rampzalige zal zich ervan afwenden,

12.

Die het grote Vuur zal binnengaan,

13.

Waarin hij noch sterven noch leven zal.

14.

Voorzeker, geslaagd is hij die zich loutert.

15.

En die de naam van zijn Heer gedenkt en bidt.

16.

Maar gij verkiest het leven dezer wereld,

17.

Ofschoon het Hiernamaals beter en van langereduur is.

18.

Voorzeker, dit is in vroegere geschriftenvermeld,

19.

De geschriften van Abraham en Mozes.