86. De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq)

1.

Bij de hemel en bij de morgenster.

2.

En wat weet gij (er van) wat de morgensteris?

3.

Het is een ster van doordringende helderheid.

4.

Er is geen ziel waarover geen wachter is.

5.

Laat de mens derhalve overwegen waaruit hijgeschapen werd.

6.

Hij werd uit een stromende vloeistofgeschapen,

7.

Welke voortkomt van tussen de ruggegraat ende ribben.

8.

Voorzeker, Hij kan hem (tot het leven)terugroepen.

9.

Op de Dag waarop de geheimen zullen wordengeopenbaard.

10.

Dan zal hij geen kracht en geen helperhebben.

11.

Bij de wolk die regen geeft.

12.

En de aarde, die door planten splijt.

13.

Dit is zeker een beslissend woord,

14.

Het is geen scherts.

15.

Voorwaar zij smeden een plan.

16.

En ook Ik smeed een (machtiger) plan.

17.

Geef derhalve de ongelovigen voor een wijleuitstel,