85. De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej)

1.

Bij de hemel met zijn constellaties.

2.

En bij de beloofde Dag.

3.

En bij de getuige en hetgeen waarover hijgetuigenis aflegt.

4.

Vervloekt zijn degenen die groeven maakten –

5.

Daarin vuur stookten –

6.

Ziet! Zij zaten er bij,

7.

En waren getuigen van wat zij de gelovigenaandeden.

8.

En zij wreekten zich slechts op hen omdat zijin Allah geloofden, de Almachtige, de Geprezene.

9.

Aan Wie het koninkrijk der hemelen en deraarde behoort; en Allah is Getuige van alle dingen.

10.

En zij, die de gelovige mannen en vrouwenvervolgen en dan geen berouw hebben, voor hen is de straf der hel,en hen wacht de straf van het branden.

11.

Voorzeker, de gelovigen die goede werkendoen, zullen tuinen hebben waardoor rivieren stromen. Dat is degrote zegepraal.

12.

Waarlijk, de greep van uw Heer is hard.

13.

Hij is het Die schept en weder voortbrengt;

14.

En Hij is de Vergevende, de Liefderijke;

15.

De Heer van de Troon, de Roemrijke;

16.

Uitvoerder van wat Hij wil.

17.

Heeft het verhaal van de heerscharen u danniet bereikt,

18.

Van Pharao en de Samoed?

19.

Ja, maar de ongelovigen loochenen het.

20.

En Allah omsingelt hen van achteraf.

21.

Voorwaar, het is een glorierijke Koran,

22.

Op een beschermde tafel.