84. De Splijting (Al-Insjiqaaq)

1.

Wanneer de hemel vaneen splijt.

2.

En zijn Heer gehoorzaamt zoals het hembetaamt.

3.

En wanneer de aarde wordt uitgespreid.

4.

En alles zal uitwerpen wat in haar is, enleeg wordt.

5.

En gehoorzaamt aan haar Heer, zoals het haarbetaamt.

6.

(Zal worden gezegd) “O mens, gij moet ijverignaar uw Heer streven, dan zult gij Hem ontmoeten.”

7.

Wat hem betreft, wie het boek in zijn rechterhand wordt gegeven,

8.

Hij zal waarlijk een gemakkelijke rekeningkrijgen,

9.

En zal tot de zijnen in vreugde terugkeren.

10.

Maar hij, wie het boek achter zijn rug wordtgegeven,

11.

Hij zal vernietiging wensen

12.

En een laaiend Vuur ingaan.

13.

Voorzeker, hij was bij de zijnen gelukkig,

14.

En dacht inderdaad dat hij nooit zouterugkeren.

15.

Ja! Voorzeker, zijn Heer kent hem goed.

16.

Ja, Ik roep de avondschemering tot getuige.

17.

En de nacht en wat deze omsluiert,

18.

En de maan als zij vol wordt,

19.

Dat gij zeker van de ene toestand naar deandere overgaat.

20.

Maar, wat scheelt hen, dat zij niet geloven?

21.

En wanneer de Koran aan hun wordtvoorgedragen, werpen zij zich niet ter aarde neer,

22.

Integendeel, de ongelovigen loochenen (deze).

23.

Doch Allah weet het beste wat zij denken.

24.

Kondig hun hiervoor dus een pijnlijke strafaan.

25.

Maar voor de gelovigen die goede werken doen,is een oneindige beloning.