82. Het Klievende (Al-Infitaar)

1.

Wanneer de hemel wordt gespleten,

2.

En wanneer de sterren verstrooid worden,

3.

En wanneer de zeen worden geledigd,

4.

En wanneer de graven worden geopend,

5.

Zal iedere ziel weten wat zij heeftvooruitgezonden en wat zij achterwege heeft gelaten.

6.

O mens, wat heeft u bedrogen omtrent uw Heer,de Genadige,

7.

Die u schiep, daarna voltooide en u de juisteverhoudingen gaf?

8.

Hij heeft u gevormd in een vorm, die Hembehaagde.

9.

Neen, gij loochent het Oordeel.

10.

Maar voorzeker er zijn bewakers over u.

11.

Eerwaarde schrijvers,

12.

Die weten wat gij doet.

13.

Voorwaar, de deugdzamen zijn omringd doorzegeningen

14.

En de slechten zijn omringd door de hel,

15.

Daarin zullen zij verbranden op de Dag desOordeels;

16.

En zij zullen er niet aan kunnen ontsnappen.

17.

En wat weet gij er van wat de Dag desOordeels is?

18.

Nogmaals, wat weet gij er van wat de Dag desOordeels is?

19.

De Dag waarop een ziel iets vermag voor eenandere ziel! Op die Dag berust het gebod alleen bij Allah.