81. Het Opvouwen (At-Takwier)

1.

Wanneer de zon wordt omhuld,

2.

En wanneer de sterren dof worden,

3.

En wanneer de bergen verdwijnen,

4.

En wanneer de drachtige kamelen wordenverlaten,

5.

En wanneer de dieren worden bijeengegaard,

6.

En wanneer de zeen worden geledigd,

7.

En wanneer de mensen worden verenigd,

8.

En wanneer er over het gedode kind(verantwoording) zal worden gevraagd

9.

Voor welke misdaad het gedood werd,

10.

En wanneer geschriften worden verspreid,

11.

En wanneer de Hemel wordt opengelegd,

12.

En wanneer de hel wordt ontstoken,

13.

En wanneer het paradijs nabij wordt gebracht,

14.

Dan zal ieder ziel weten wat zij heeftvoorbereid.

15.

En Ik roep tot getuige datgene watterugkeert,

16.

Zijn loop volgt en ondergaat,

17.

En de nacht wanneer deze heengaat.

18.

En de dageraad als deze aanbreekt.

19.

Dat is voorzeker de boodschap van een edeleboodschapper,

20.

Vol van macht, bevestigd door de Heer van deTroon,

21.

Die gehoorzaamd moet worden envertrouwenswaardig is.

22.

En uw metgezel is niet krankzinnig.

23.

En hij zag hem (Gabri�l) aan de helderehorizon.

24.

En hij is geen vrek wat het onzienlijkeaangaat.

25.

En dit is niet het woord van Satan devervloekte.

26.

Waarheen richt gij u dan?

27.

Dit is niets dan een vermaning voor dewerelden.

28.

Voor hem onder u die oprecht wil wandelen.

29.

En gij zult niets willen behalve wat Allahwil, de Heer der Werelden.