1. Het Begin (Al-Faatihah)

1.

In naam van Allah, de Barmhartige, deGenadevolle.

2.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

3.

De Barmhartige, de Genadevolle.

4.

Meester van de Dag des Oordeels.

5.

U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wijom hulp.

6.

Leid ons op het rechte pad,

7.

Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebtgeschonken – niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, nochdat der dwalenden.