113. De Dauw (Al-Falaq)

1.

Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer vande dageraad.

2.

Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen

3.

En tegen het kwade van de duisternis wanneerdeze zich verspreidt

4.

En tegen het kwade van degenen die vastebanden door boze inblazingen willen ontbinden

5.

En van het kwade van de benijder wanneer dezebenijdt.”