112. Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)

1.

Zeg: “Allah is de Enige.

2.

Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

3.

Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4.

En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.”