111. De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)

1.

De macht van Aboe Lahab en hijzelf zullenvergaan.

2.

Zijn rijkdommen en daden zullen hem nietbaten.

3.

Weldra zal hij in een laaiend Vuur branden.

4.

Ook zijn vrouw, de draagster van brandstof,

5.

Om haar hals zal een koord van palmvezelshangen.