107. De Noden van Buren (Al-Maa’oen)

1.

Hebt gij hem gezien die deze godsdienstloochent?

2.

Het is degene die de wees verstoot,

3.

Hij wekt anderen niet op de armen te voeden.

4.

En wee degenen die bidden,

5.

En de gebeden achteloos opzeggen.

6.

En zij, die er mee te koop lopen.

7.

En zich er van weerhouden de behoeftigevriendelijkheid te betonen.