104. De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)

1.

Wee iedere leugenaar en lasteraar!

2.

Die rijkdommen verzamelt en deze telt,

3.

Denkende dat zijn schatten hem voor eeuwigzullen behouden.

4.

Neen, hij zal zeker in het Verterende Vuurworden geworpen.

5.

En wat weet gij er van wat het verterendeVuur betekent?

6.

Het is het Vuur dat Allah heeft aangewakkerd.

7.

Dat boven de harten zal opstijgen.

8.

Voorwaar het zal hen omsluiten

9.

In uitgestrekte rijen van zuilen.