103. De Tijd door de Tijden (Al-Asr)

1.

Bij de tijd.

2.

Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3.

Behalve degenen die geloven en goede werkendoen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.