112. Al-İkhlaas

1.

Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa.

2.

Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.

3.

Dia tiada beranak dan Dia pula tidak diperanakkan

4.

Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya.