109. Al-Kaafiruun

1.

Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir!

2.

Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

3.

Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah.

4.

Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.

5.

Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.