99. Az-Zalzala

1.

Kuomet Žemę sudrebins (paskutinis) žemės
drebėjimas

2.

Ir kuomet žemė atsikratys savo našta

3.

Ir žmogus sakys: “Kas gi čia darosi?”

4.

Ta Dieną ji pateiks visą informaciją (apie
viską, kas joje nutiko blogo ir gero)

5.

Nes tavo Viešpats suteiks jai tą galią

6.

Tą Dieną žmonės eis grupėmis, nes jiems bus parodyti jų darbai

7.

Taigi, kas iš jūsų yra padaręs gerų darbų, kad ir sulig atomo (arba
skruzdėlės)
 dydžiu
– jam bus apie tai priminta

8.

Ir kuris iš jūsų yra padaręs blogų darbų, kad ir sulig atomo (arba
skruzdėlės)
 dydžiu
– jam bus apie tai priminta.