98. Al-Baijina

1.

Nei Šv.Rašto žmonės,
nei stabmeld
žiai
neketino palikti to, kuo jie tik
ėjo
tol, kol jiems nebuvo si
ųstas
ai
škus ženklas (įrodymas) –

2.

Allah pranašas, skaitantis švariausius (tyriausius) lapus,

3.

kuriuose surašyti teisingi Allah įsakymai.

4.

Ir jie (Šv.Rašto
žmonės) 
nesiskyrė
savo tikėjime tol, kol nebuvo jiems siųstas aiškus ženklas.

5.

Jiems buvo liepta niekas kita, kaip tik garbinti Allah, ir garbinti
tik Jį vieną, atlikti kasdienes maldas (Salat) ir
duoti išmaldą 
(Zakat).
Ir tai yra teisingiausias tikėjimas.

6.

Juk iš tiesų, tie, kas netiki (ar
jie bebūtų Šv.Rašto žmonės, ar stabmeldžiai)
 atsidurs
pragaro liepsnose ir liks ten amžinai. Jie yra blogiausi iš visko,
kas buvo sukurta.

7.

O tie, kurie tiki ir daro gerus darbus yra geriausi iš visko, kas
buvo sukurta.

8.

Atlygis jiems yra pas jų Viešpatį: Rojaus sodai, su tekančiomis
upėmis, kur jie pasiliks amžinai. Allah džiaugiasi jais ir jie
džiaugiasi Juo. Ir visa tai tiems, kurie bijosi savo Viešpaties.