97. Al-Kadr

1.

Iš tiesų, Mes pasiuntėme jį (Šv.
Koraną)
 Didybės (Al-Kadr) naktį.

2.

O kaip gi tu sužinosi, kas tai yra Didybės naktis?

3.

Didybės naktis yra geresnė, nei tūkstantis mėnesių. (Allah
garbinimas šią naktį yra vertingesnis už Dievo garbinimą tūkstantį
mėnesių, t.y. 83 metus ir 4 mėnesius).

4.

Tą naktį, Allah leidimu, nusileidžia (angelas) Gabrielius
ir kiti angelai su Allah įsakymais,

5.

Ir ramybė tęsiasi iki išauštant. (Šią
naktį tikinčiuosius aplanko Allah Ramybė ir Malonė).