96. Al-Alak

1.

Sakyk(Skaityk!) Vardan
Tavo Viešpaties ir Saugotojo, kuris sukūrė,

2.

Sukūrė žmogų iš krešulio.

3.

Sakyk! (Skaityk!) ir
Tavo Viešpats yra pats dosniausias,

4.

Jis, kuris išmokė naudotis plunksna,

5.

Išmokė žmogų to, ko tas nežinojo.

6.

Bet kurgi! Žmogus peržengia visas ribas

7.

Tame, jog mano, kad pats viską gali.

8.

Tačiau, gi pas Viešpatį (visi)sugrįšime,

9.

Ar matai tą, kuris draudžia

10.

(Mano) vergui
melstis?

11.

Manai jis teisingame kely?

12.

Ar į dievobaimingumą veda?

13.

Ar matai, kaip jis paneigė (Tiesą) ir
nusigręžė?

14.

Argi nesuvokia jis, jog Allah viską mato?

15.

Tegu jis pasisaugo! O jeigu nesiliaus – tempsime jį už plaukų,

16.

Melagingų ir nuodėmingų plaukų,

17.

Tuomet tegul šaukiasi (pagalbos) savo
pakalikų,

18.

Mes pakviesime bausmės angelus (kad
su juo susidorotų)
!

19.

Ne! Nesek juo, o lenkis garbindamas ir taip prisiartink (prie
Allah)
.