95. At-Tyn

1.

Prisiekiu figa (figmedžiu) ir
alyva 
(alyvmedžiu),

2.

Ir Sinajaus kalnu,

3.

Ir šiuo saugiu miestu (Meka).

4.

Iš tiesų, Mes sukūrėme žmogų iš geriausios medžiagos (juodžemio),

5.

Tačiau tuomet (kai
nusidėjo)
padarėme
jį žemiausiu iš žemiausiųjų,

6.

Išskyrus tuos, kurie tiki ir daro gerus darbus. Jiems gi (priklauso) amžinas
atpildas 
(Rojus).

7.

Tad kas gi (skatina) jus (o,
netikintieji)
 neigti
atlygį 
(Paskutinio
Teismo dieną)
?

8.

Argi nėra Allah geriausias iš teisėjų?