94. Aš-Šarh

1.

Argi Mes tau (O,
Muhamedai)
 neatvėrėm
tavosios krutinės

2.

Ir nepašalinome tavųjų sunkumų,

3.

Kurie slėgė tavuosius pečius?

4.

Ir argi Mes neišaukštinom tavo vardo (t.y.
argi nesuteikėm tau garbės)
?

5.

Tagi, iš tikrųjų, po sunkumų (ateina) palengvėjimas

6.

Iš tikrųjų, po sunkumų (ateina) palengvėjimas.

7.

Taigi, kai esi užbaigęs (savo
darbus, užsiėmimus)
,
vis tik stenkis uoliai 
(maldoje)

8.

Ir (visiškai) pasišvęsk
savo Viešpačiui.