93. Az-Zuha

1.

Prisiekiu rytu [rytmečio
aušra]

2.

Ir naktim, kada temsta,-

3.

Nepaliko tavęs Dievas tavo ir neneapkentė

4.

Juk Ateinantis gyvenimas bus geresnis tau
už 
dabartinį

5.

Juk apdovanos tave Dievas ir liksi tu patenkintas

6.

Ar Jis nerado tavęs [O,
Muhamedai]
 našlaičiu
ir ar nepriglaudė?

7.

Ir ar nerado tavęs nežinioje [apie
Šv.Koraną, jo įstatymus ir pranašavimą]
 ir
nukreipė teisingu keliu?

8.

Ir ar nerado tavęs neturtingu ir praturtino?

9.

Todėl tu našlaičio neatstumk,

10.

Ir prašančiojo nenuvyk,

11.

Ir apie tavo Dievo malonę paskelbk!