89. Al-Fadžr

1.

Prisiekiu aušra,

2.

prisiekiu dišimtim naktų,

3.

prisiekiu pora ir nepora,

4.

ir besibaigiančia naktimi !

5.

Argi dar negana (šių priesaikų) protingam vyrui suprasti?

6.

Nejaugi tu nepagalvojai,kaip tavo Viešpats pasielgė su pragaro
(tauta)?

7.

Su Iram’o tauta,kuri pastatė aukščiausius pastautus,

8.

kurių nė panašių nebuvo nė vienoje šalyje?

9.

Su samuditais,kurie  kalnų
tarpekliuose pasistatydavo sau namus?

10.

Su galinguoju Faraonu?

11.

Ir su tais,kurie  įvairiose
šalyse peržengdavo leistinumo ribas,

12.

ir plėsdavo ten neteisingumą?

13.

Tada tavo Viešpats paleido ant jų (varganą) bausmę, (nuplaimas
rimbą),

14.

juk Tavo Viešpats -visada tyko(iš pasalų) stebi.

15.

O žmogau,kai Viešpats išbandant pagerbioa ir pamalonina jį,(sako)
išdidžiai:”Viešpats pagerbė mane”.

16.

O kai Jis išbandant apriboja jį maistu,tada jis sako(nepatenkintas)
:”Mano Viešpats pažemino mane”.

17.

Bet tai juk jūs patys neparodote reikiamos pagarbos savo
teisingajam,

18.

nekviečiate viens kito,tam kad pamitintumėte vargšą,

19.

griebdami pasisavinate (be jokių pasiaiškinimų) palikimus (vargšų,ir
žmonų).

20.

ir stipriai prisirišę prie turtų.

21.

Bet jums ne taip reikėtų elgtis.Kai žemė pabirs į dulkes.

22.

Kai tavo Viešpats ateis su eilėmis susirikiavusiais  angelais.

23.

kai tą dieną  priartės
pragaras,tada žmogus prisimins visus savo (blogus) darbus.Bet ar
padės jam prisiminimai?

24.

Jis sušuks:”O,jei aš būčiau nors truputį pasitaupęs šiam savo
gyvenimui” !

25.

Tą dieną,niekas nebaus,taip kaip baus Allah.

26.

ir niekas nesupančios,taip kaip Jis.

27.

(Tą dieną teisingiesiems bus
pasakyta):”O tu,taiknga siela ! “

28.

Sugrįžk pas savo Viešpatį laiminga ir
patenkinta.

29.

Įeik į Mano vergų būrį !

30.

Įeik Mano Rojų !