87. Al-Aala

1.

Garbink gi savo Aukščiausiojo Viešpaties vardą,

2.

Kuris kuria (pradeda
procesą)
 ir
užbaigia,

3.

Kuris atseikėja (skiria
kas kam priklauso),
 o
paskui 
(tai) įvykdo,

4.

Ir kuris užaugina žalias pievas,

5.

O paskui paverčia jas sausa ražiena.

6.

Mes liepiame tau (Muhamedai)skaityti (Šv.Koraną),
kad jo neužmirštum,

7.

Išskyrus tai, ką pageidauja Allah. Juk iš tiesų, Jis žino viską, kas
matoma ir nematoma.

8.

Ir Mes padėsime tau tol (įsiminti
Šv.Koraną)
,
kol tai taps lengva.

9.

Todėl primink (žmonėms)
(Šv.Koranu)
,
nes priminimas yra naudingas

10.

Tiems, kas bijosi (Allah).

11.

O nelaimingiausias iš jų nusisuks (nuo
tiesos)
,

12.

Ir pateks pateks į didžiają ugnį,

13.

Kurioje negalės jis nei gyventi, nei mirti.

14.

Iš tiesų, laimingas yra tas, kuris apvalo save (dvasiškai
auga)
,

15.

Aukština savo Viešpaties vardą ir atlieka kasdienes maldas.

16.

Tačiau ne!
Nejaugi jūs teikiate pirmenybę šiam gyvenimui,

17.

Kai būsimasis – geresnis ir amžinas?

18.

Juk iš tiesų, šie žodžiai yra užrašyti ankstesniuose raštuose,

19.

Raštuose Abraomo ir Mozės.