86. At-Tarik

1.

Prisiekiu
dangum
i ir
tuo, kas keliauja naktį
!

2.

O iš kur gi tau žinoti, kas yra tai, kas keliauja naktį?

3.

Tai – spindinti žvaigždė.

4.

(Prisiekiu, kad) nėra
žmogaus 
(sielos),
prie kurio
(s) nebūtų
angelo.

5.

Lai mąsto žmogus apie tai, iš ko gi jis yra sukurtas!

6.

Jis sukurtas iš tekančio skysčio,

7.

Kuris teka iš strėnų ir šonkaulių. (Tai
tik pažodinis vertimas. Skaitytojas turėtų suprasti, jog šis skystis
teka ne iš pačių strėnų ar šonkaulių tiesiogiai, bet yra gaminamas
organuose, esančiuose tose kūno vietose).

8.

Iš tiesų, tik Jis (Allah) yra
pajėgus sugražinti gyvybę

9.

Tą dieną, kuomet visos slaptos mintys bus paviešintos.

10.

Tą dieną neturės žmogus nei jėgų, nei užtarėjo.

11.

Prisiekiu dangumi, kuris duoda lietų,

12.

Bei žeme, kuri skyla, kuomet iš jos trykšta vanduo ar lenda daigas,

13.

Kad tai (šis
Šv.Koranas)
 –
žodis, skiriantis 
(tiesą
nuo melo)
,

14.

O ne juokai.

15.

Jie juk rezga sąmokslus (prieš
tave, Muhamedai)
,

16.

Tačiau ir Aš turiu planą jiems,

17.

Todėl duok jiems laiko atsikvėpti, (o,
Muhamedai)
,
ir kolei kas elkis su jais švelniai.