82. Al-Infitar

1.

Kuomet dangus suskils į gabalus,

2.

Kuomet žvaigždės bus išbarstytos,

3.

Kuomet jūros išsilies (išdžius),

4.

Ir kuomet kapai bus apversti (išvers
savo turinį)
,

5.

(Tuomet) kiekvienai
sielai 
(žmogui) taps
aišku, ką ji pasiuntė į priekį ir 
(ką) sulaikė  (t.y.
ką iš gerų darbų atliko, o ko – ne).

6.

O, žmogau! Kas padarė tave tokį neatsakingą savo Dosniausiąjąm
Viešpačiui,

7.

Kuris tave (tavo
sielą)
 sukūrė,
idealiai tave suformavo 
(fiziškai),
bei paskyrė tau dosnią dalį 
(tavo
likimo)
?

8.

Kokiu tik panori būdu Jis tave kuria,

9.

Tačiau ne! Jūs vis tik neigiate Atpildą (už
gerus ir blogus darbus)
.

10.

Iš tiesų, jums (yra
paskirti angelai)
 jus
sergėti,

11.

Malonūs ir dori, užrašantys (jūsų
darbus)
,

12.

Jie žino viską, ką jūs darote.

13.

Iš tiesų, teisingųjų laukia palaima (Rojus),

14.

Ir iš tiesų, nusidėjėliai paklius į Ugnį (Pragarą),

15.

Kur jie įžengs ir paragaus jo liepsnų Paskutinio Teismo Dieną.

16.

Ir jie (nusidėjėliai) ten
bus visuomet.

17.

Ir kaip gi jūs sužinosite, kas yra Paskutinio Teismo Diena?

18.

Ir vėl, kaip gi jūs žinosite, kas yra Paskutinio Teismo Diena?

19.

(Tai) ta
diena, kuomet nei viena siela negalės padaryti nieko dėl kitos, ir
tą dieną spręs tik Allah.