81. At-Takvyr

1.

Kuomet saulė bus užtemdyta,

2.

Kuomet žvaigždės pradės kristi,

3.

Kuomet kalnai bus sulyginti su žeme,

4.

Kuomet nėščios kupranugarių patelės bus paliktos be priežiūros (apleistos),

5.

Kuomet laukiniai žvėrys bus suburti
vieną krūvą)
,

6.

Kuomet užvirę vandenynai išsilies,

7.

Kuomet sielos bus sugrąžintos į kūnus,

8.

Ir kuomet mergaitė (kūdikis),
palaidota gyva, bus klausinėjama,

9.

Už kokias nuodėmes ji buvo nužudyta,

10.

Kuomet puslapiai bus atversti,

11.

Kuomet dangus bus atvertas,

12.

Kuomet pragaras bus uždegtas,

13.

Ir kuomet (rojaus) sodas
bus priartintas,

14.

Tada sužinos kiekviena siela, ko ji nusipelnė.

15.

Iš tiesų, Aš prisiekiu planetomis, (dienos
metu)
 pasislepiančiomis,

16.

Pastoviai judančiomis ir vėl pasirodančiomis,

17.

Ir besibaigiančia naktimi,

18.

Ir tamsą išsklaidančia aušra,

19.

Iš tiesų, tai yra kilniojo Pasiuntinio žodžiai,

20.

Turinčio galios ir pagerbto paties Viešpaties.

21.

To, kuriam čia paklūstama (tarp
angelų)
 ir
kuris yra vertas pasitikėjimo.

22.

Ir jūsų bendražygis (Muhamedas) nėra
apsėstas,

23.

Ir be abejo jis matė jį (Gabrielių) aiškiame
horizonte,

24.

Ir jis neslepia (iš
godumo) 
žinių
apie nematomą 
(pasaulį),

25.

It tai (Koranas) nėra
prakeikto Šėtono žodžiai.

26.

Tuomet kurgi jūs einat?

27.

Iš tiesų, tai (yra
niekas kitas kaip)
 priminimas
pasauliui,

28.

Tiems tarp jūsų, kurie nori eiti tiesiu keliu,

29.

Ir jūs negalit norėti, nebent to nori Allah – Pasaulio Valdovas.