77. Al-Mursalat

1.

Prisiekiu vėjais, kurie pučia (žmogaus
labui)

2.

Ir gūsiais šėlsdami

3.

Išsklaido debesis į jiems skirtas vietas

4.

Bei atskiria juos vienas nuo kito.

5.

Jie verčia susimąstyti,

6.

Apie tai, kas vyksta bei įspėja.

7.

Iš tiesų, ta bausmė, kuri jums yra žadama, netruks ateiti.

8.

Taigi, kuomet žvaigždės apsiblaus

9.

Ir dangus bus pravertas,

10.

Ir kuomet kalnai sutrupės į dulkes,

11.

Tuomet visi pranašai bus sukviesti.

12.

Tad kuri yra ši diena?

13.

Tai – Paskutinio Teismo diena.

14.

O ar jūs žinote, kas yra Paskutinio Teismo Diena?

15.

Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo
žodį)
.

16.

Argi Mes nusunaikinome ankstesnių (tautų)?

17.

Tas pats laukia ir jų palikuonių.

18.

Šitaip Mes elgiamės su nusidėjėliais.

19.

Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo
žodį)
.

20.

Argi Mes neskūrėme tavęs iš beverčio skysčio?

21.

Tuomet Mes padėjome jį saugion vieton
gimdą)

22.

Iki jam skirto laiko.

23.

Tuomet Mes paskaičiavome. Koks tikslus yra mūsų skaičiavimas!

24.

Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo
žodį)
.

25.

Argi Mes nesukūrėme šios Žemės vieta, kurioje kaupiasi gyvieji ir
mirę?

26.

Ir argi nepatiesėme joje aukštų kalnų?

27.

Ir suteikėme tau vandenį saldžiausią.

28.

Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo
žodį)
.

29.

Klausykis (skaityk) dabar
tai, ką tu neigei.

30.

Žiūrėk į tris puses krentantį šešėlį.

31.

Jis neteikia pavėsio ir nesaugo nuo liepsnų.

32.

Iš tiesų, jis meta žiežirbas sulig pilies aukščiu,

33.

Kurios yra geltonos tarsi kupranugariai.

34.

Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo
žodį)
.

35.

Tą dieną jie negalės kalbėti

36.

Ir nebus jiems leista pasiteisinti.

37.

Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo
žodį)
.

38.

Šią Paskutinią Teismo Dieną Mes sukvietėme jus ir visus tuos, kas
buvo prieš jus.

39.

Tad jeigu dabar galite suregzti sąmokslą prieš Mane, taip ir
darykite.

40.

Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo
žodį)
.

41.

Iš tiesų, dievobaimingieji bus ten, kur pavėsis ir tekantys
šaltiniai,

42.

Bei vaisiai, kokių tik jie panorės.

43.

Jie mėgausis maistu ir gėrimu už tai, ką jie darė (būdami
gyvi)
.

44.

Taip Mes atlyginame gerą darantiems.

45.

Pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo
žodį)
.

46.

Tad valgykite ir mėgaukitės kolei kas, nes iš tiesų jūs esate
nedorieji,

47.

Nes pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo
žodį)
.

48.

Ir kuomet jų yra prašoma nusilenkti (Dievui),
jie to nedaro.

49.

Iš tiesų, pražūtis tą dieną tiems, kurie neigia (Dievo
žodį)
.

50.

Taigi, į ką po viso šito jie tikės?