72. Al-Džin

1.

O Muhammad,pasakyk man atvirai,kad džinų būrelis(grupė) klausėsi Korano
ir yra pasakę,-O Ištiesų mes klausėmės nuostababaus(nuostabiausiojo)
Korano,

2.

Kuris veda tik  Tiesos keliu,Mes
tikime juo,ir negarbinsime nieko kito,isskyrus mūsų Viešpatį!

3.

Jo Didybė mums
auksčiau visko,ir   nepasiėmė(nesusigalvojo pasiimti) Jis sau
nei žmonos,nei vaikų.

4.

Kvailys(Iblis) tarp
musu piktžodžiavo(šmeižė)  Allah.

5.

Mes juk tikėjomės,kad
nei žmonės,nei džinai -nešmeiž vardo Allah.

6.

Kai kurie vyrai iš žmonių tarpo  ieshkojo užtarimo tarp
vyrų iš džinų tarpo,bet tie sukeldavo dar didesnę sumaištį bei
painiavą

7.

Jie galvojo tą patį ką ir
jūs,kad Allah  nieko niekada  neprikels iš mirusiųjų.(žmonių tarpo).

8.

Mes verzėmės(stengėmės)
pakilti i dangų,(o kai pakilome) pamatėme, kad jis  užpildytas
visagaliais  sargybiniais bei didžiuliais žibintais.

9.

Iš pradžių mes sėsdavomės tenais  nuošaly ,kad
galėtume klausytis,bet kas klausosi dabar,tas atranda sau
priklausantį žibintą(krentančiąžvaigždę).

10.

Mes nežinome(ar
sutinka krentančias žvaigždes) tie kurie žemėje laukia savo
bausmės ,o gal  Viešpats pagailejo jų ir nori išvesti į Tiesos
kelią.

11.

Tarp mūsų yra
ir teisingieji ir paklydėliai;ir Mes sekėme skirtingais keliais.

12.

Mes žinojome,kad
negalime būti stipresni už Allah žemėje,ir neišsigelbėsime nuo Jo
bėgdami.

13.

Ir tada kai išgirdome
mes apie kelią Tiesos (T.Y.Koraną),mes įtikėjome juo.O tam kas tiki
savo Viešpačiu,nieko nereikia bijotis nei žalos nei priespaudos.

14.

Tarp mūsų yra
ir atsidavusiųjų Allahui ir atitolusių nuo Jo.Tie kas
atsidavę  Allah stovi tiesiame kelyje,

15.


O atitolusieji- tai pakuros pragaro ugniai.

16.

Jaigu tik jie.(t.y.žmonės
ir džinai)būtų pasilikę tiesiame kelyje,Mes juos būtume iki soties
pagirdę vandeniu.

17.

Kad išbandyti
juos tuo pačiu.Jaigu tik kuris nors nusisuka nuo  savo Viešpaties
supratimo,tą mes baudžiame griežčiausia bausme.

18.

Garbinimo vieta-priklauso tik Allah,tad
nesikreipkite užtarimo
niekur išskyrus Allah.

19.

Kai Allah vergas atsistojo
(su malda) kreipdamais i Allah,tai jie (t.y.džinai) sustojo visi
aplink ji ratu.

20.

Sakyk,-O Muhammad!” Aš melsdamasis
kreipiuosi tik į savo Viešpatį,ir niekam kitam nesilenkiu išskyrus
Jį.”

21.

Sakyk:”Ištiesų ne
mano galioje  yra jums pakenkti ar daryti gera”.

22.

Sakyk:”Niekas neišgelbės
manęs nuo (Allah bausmės) ir negausiu saugaus prieglobsčio,jai Jis
to nepanorės,

23.

Man belieka tik nešti
(skleisti) tiesą nuo Allah tai ką Jis  jums pasiuntė.Kas nepaklusta
Allah ir jo pranašui,tam yra paruošta (Gennos) ugnis,kurioje jie
pasiliks amžinai.

24.

Tuomet kai pamatys jie,tai kas jiems buvo pažadėta,tuomet
ir  sužinos kieno padėjėjų yra mažiau ir kurie silpnesni.

25.

Sakyk(o Muhammad):”Ash nežinau
kada ivyks tai kas pažadėta yra jums,o gal manasis Viešpats atidejo
tai”.

26.

Jis Matantis,tai kas slapčiausia,bet
neatskleidžia savo paslapties.

27.

Isskyrus tuos pranašus,kuriais
jis yra patenkintas ir kuriems jis suteikia apsauga iš priekio ir
užnugario,

28.

Tam,kad būtų isitikinęs
ar atnešė tiesą, kuria buvo patikejęs jiems Viešpats.Jis
viską žinantis,kas jiems nutinka ,ir Jis  viską yra numatęs.