64. At-Taghabun

1.

Garbina Allah tie kas danguje,ir tie kas ant žemės. Jam priklauso visa
galia,ir visa garbė tik Jam,ir tik jis valdo visą kas egzistuoja.

2.

Jis Tas – kas sukūrė jus.Yra tarp jūsų netikinčiųjų,bet yra ir
tikinčiujų.Ir Allah mato viską,ką jūs darote.

3.

Jis sukūrė dangų ir žemę ištiesų,suteikė jums(žmogišką)pavidalą ir
įdėjo jam visą grožį.Ir pas Jį teks jums sugrįžti.

4.

Jis mato kas vyksta danguje ir ant žemės,ir žino tai ką jūs slepiate
ir tai ką parodote.

Allah žino ir tai,kas širdyse(žmonių)

5.

Argi jūs nesate girdėję pasakojimų apie tuos gyvenančius
anksčiau,kurie netikėjo,ir kurie pajautė bausmę už savo poelgius.

Jiems paruošta kankinanti bausmė.

6.

(Ir bausmė) ši už tai,kad,kada buvo atėję pas juos pranašai,su
aiškiais įrodymais,jie išprašinėjo juos:”Na nejaugi (mirtingieji)
žmonės mus įves į tiesos kelią?”,(užtai),kad jie netikėjo,

ir nusisuko nuo (pranašų).O juk Allah ir nesitikėjo iš jų,juk Allah
iš nieko nereikia pagalbos,Jis yra Visagalis.

7.

Netikintys tvirtina,kad jų niekada neprikels.Atsakyk (O
Muhammad),”veltui,prisiekiu savo Viešpačiu,jus būsite prikelti,o jau
poto parodys jums,tai kaip jūs elgiatės-

juk Allah’ui tai padaryti visai nesunku.”

8.

Tad įtikėkite Allah,Jo pranašu ir šviesa kurią Mes suteikėme.Juk
Allah mato,tai kaip jūs elgiatės.

9.

Teismo dieną,tada kai Jis surinks jus visus,bus abipusio melo
diena.Tiems kurie tikejo Allah ir darė tik gera,jis atleis blogus
poelgius jų ir įves į sodus, kuriuose teka upės ir pasiliks jie ten
amžinai.Tai ir yra didžiulis pasisekimas.

10.

O tie, kurie netikėjo ir neigė mūsų ženklus,-jie taps pragaro
gyventojais.Amžinai jie ten pasiliks.Ir siaubingas jų bus galas.

11.

Visos nelaimės atsitinka tik  Allah
žinioje.Jis nuves tiesiu keliu to širdį,kuris tikėjo Juo.Ir Allah
mato viską,kas egzistuoja.

12.

pakluskite Allah,pakluskite jo pranašui.O jeigu jūs nenorite
paklusti ,tai juk pranašams priklauso tik pranešti jums apie
atskleistą paslaptį.

13.

Allah tas – tarp kurių nėra kito Dievo.Lai tik iš Allah tikisi
tikintieji.

14.

O jūs,kurie tikite,Ištiesų juk yra tarp jūsų žmonų ir jūsų vaikų
priešų jums.Tad saugokitės jų.O jeigu jus atleisite
jiems,pasigailėsite jų.Tai juk Allah – Atlaidžiantis,Gailestingas.

15.

Jūsų vaikai,ir jūsų turtas,tai tik  pagunda
jums,o didysis atlygis juk yra pas Allah.

16.

Tad bijokitės Allah,kiek tik galite,klausykitės (Jo),būkite
paklusnūs ir išlaidaukite savo naudai.O tie kurie atsikratė  savo
gobšumo – jie ir yra laimingieji.

17.

Jeigu jus Allah davėte gerą paskolą,tai Jis atiduos dvigubai,ir
atleis jums.Juk Allah yra Kilniaširdis,Dosnus,

18.

matantis slapčiausia ir atviriausia,Didis,Garbingas.