61. As-Saf

1.

Šlovina
Allah tie kurie danguje,ir tie kurie
ant žemės.Jis-Visagalis,Išmintingas.

2.

O tie,kurie tikite,kodėl
jus kalbate apie tai,ko patys nedarote.

3.

Didžiulė Allah
neapykanta tiems,kurie kalba apie tą,ko nedaro patys.

4.

Ištiesų Allah
patinka tie(mėgsta tuos),kurie kaunasi grupėmis(eilėmis) vardan
Allah,tarytum tvirtas -statinys.

5.

Štai
pasakė Mozė savo tautai:”O tauta mano,kodėl jūs man suteikiate tiek
kančių,nors ir žinote,kad aš jums siūstas nuo Allah”? Tuomet kai
jie nusisuko(nuo tiesaus kelio),Allah užgniaužė jų širdis.Juk Allah
neveda tiesos keliu neteisingųjų.

6.

Ir Jėzus
(Mariam) sūnus pasakė:”O izrailio sūnūs!Aš jums pasiųstas nuo
Allah,kad patvirtinčiau tiesą to, kas buvo Toroje iki manęs ir
praneštigerą žinią apie pranašą kuris ateis po manęs,kurio vardas
bus Ahmad(Muhammad)”. Tuomet kai jie pasirodė su
aiškiausiais ženklais(įrodymais),jie pasake:”Juk tai aiškiausi
burtai”.

7.

Kas dar gali buti nesažiningesnis,nei
tas kuris šmeižia vardą Allah,tuomet kai jį kviečia į Islamą.Allah
neveda nesąžiningųjų tiesos keliu.

8.

Savo
burnomis jie nori užgęsinti šviesą Allah,bet Allah išsaugos
savo šviesą, nors  netikintiesiems tai  ir nepakenčiama.

9.

Jis-Tas kuris pasiuntė pranašą su
teisingais patarimais(nurodymais) ir tikra(teisinga) religija,kad
iškelti-išaukštinti (pagerbti) ją prieš kitas religijas, net jaigu
netikintiesiems tai būtų nepakenčiama.

10.

O tie,kurie tikite! Ar Nurodyti jums sutartį (susitarima)kuris išgelbės
jus nuo kankinančios bausmės?

11.

Tikėkite
Allah ir jo pranašu ir kovokite vardan Allah savo turtais bei savo
sielomis.Taip bus jums geriau,jeigu tik jūs žinotumėte.

12.

Jis atleis jums jūsų nuodėmes
ir įves į rojaus sodus,kuriuose teka upės ir į nuostabiausius namus
edeno soduose.Tai didžiulė sekmė.

13.

Bus jums ir tai kas jums patinka,Allah
pagalba ir artima  pergale!Pranešk šią nuostabiq žinią tikintiesiems.

14.

O tie,kurie tikite,būkite
Allah pagalbininkais.Jėzus(sūnus Mariam) pasakė apaštalams:”Kas bus
mano padėjėjais vardan Allah”? Apaštalai atsakė;” mes Allah
pagalbininkai” Dalis israelio sūnų įtikėjo, o likusi neįtikėjo. Mes
padėjome tiems ,kurie įtikėjo kaunantis su savo priešais,ir jie tapo
nugalėtojais.