56. Al-Vakia

1.

Kai netikėtai(nelauktai)
ateis ( teismo diena) prisik
ėlimo.

2.

Niekas nebegalės
paneigti jos-

3.

Vienus ji nužemins,(kitus)
paauk
štins(pagerbs)

4.

Kuomet  žemę sudrebins žemės
dreb
ėjimas,

5.

Kuomet  kalnai byrėdami
sugrius ,

6.

Pavirsdami i dulkes.

7.

Pasiskirtyste jus i tris grupes:

8.

Tie,kurie stovės
de
šinėje
pus
ėje,
ir kas gi tie(esantys) de
šinėje
pus
ėje?

9.

Ir tie,kurie stovės
kaireje pus
ėje,ir  kas
gi tie  kair
ėje
puseje?

10.

Taip pat tie kurie(buvo pranašesni
u
ž kitus)
vardan Allah,Tad kas gi tie,prana
šesni
(u
ž kitus)?

11.

Tai tie,kurie bus arčiau
(Allah karalyst
ės,sosto)

12.

Ir pasiliks jie auksčiausiuose  soduose,

13.

Dauguma jų iš pirmųjų tautų  (senovės
tautos)

14.

Ir nedidele dalis iš tolesnių(siu)  laiku.

15.

Ant gultų siuvinėtų auksu
ir brangakmeniais,

16.

Sustatytų vieni
prie
šais
kitus
,

17.

Ir iš visų pusių jiems
patarnaus jaunuoliai am
žinai
jauni.

18.

Su taurėmis,ąsočiais
sklidinais tekan
čio
vandens,

19.

Nuo kurių  nebus
nei silpnumo,nei galvos skausmo.

20.

Ir vaisių kokių paprašo.

21.

Ir paukštiena,kokios
tik pageidaus.

22.

Ir juodaakės
mergel
ės

23.

Lyg  perlai
saugomi (kriauklese)

24.

Visa tai atlygis,už gerus
darbus(
žemėje)

25.

Nebus ten nei tuščiažoždiavimo(paistalų),
nei noro piktnau
ždiaut.

26.

Skambės
tik 
žodis”Taika
jums!Taika!

27.

Dešiniosios
pus
ės
draugija-kas gi 
šios
pus
ės
draugija?

28.

Pasiliks jie tarp lotosų be
spygli
ų.

29.

Po žydinčiomis
akacijomis.

30.

Po toli nusidriekianciu šešėliu.

31.

Prie tekancių šaltinių.(upių)

32.

Tarp gausos vaisių.

33.

Visada nokstančių ir
neu
ždraustų.

34.

Su aukštai
pakeltais gultais(poroms).

35.

Ir sukurėme
mes jiems poras(partneres) ne
žemiškasias įpatingas.

36.

Amžinai
nekaltas.

37.

Mylimomis jų vyrų  (žmonomis
lygias pagal am
žių)

38.

Ir visa tai dešiniosios
pus
ės
draugijai(grupei)

39.

Viena dalis skirta -senovės
tautoms

40.

Ir daugumai pasekančių tautų.

41.

Kairiosios pusės
draugija(grup
ė)-kas
gi  kairiosios pus
ės
draugija?

42.

Jiems pasilikti svilinančioje
(degan
čioje)audroje
ir verdan
čiame
skystyje.

43.

Dusinancių dūmų šešėlyje.

44.

Nesuteikiančiame nei
pav
ėsio
nei naudos.

45.

Juk jie gyveno (uždraustais)
malonumais.

46.

Pasilikdami didžiulėje
nuod
ėmėje.

47.

Ir kalbejo jie:Nejaugi kai mes numirsim,ir liks iš mūsų suduliję kaulai,išnaujo
mus v
ėl
prikels?

48.

Ir mus,ir mūsų protėvius?

49.

Sakyk(o Muhammad); viskas atgims,ir protėviai
ir  i
š šių laikų.

50.

Ir Visi bus surinkti(sukviesti) atitinkamam laikui paskirtąją dieną.

51.

Ir tuomet jūs
visi paskend
ę nuodėmėse
ir apvadinti melagiais,

52.

Valgysite zakkum vaisius

53.

Pildydami savo skranždius(pilvus)

54.

Ir užgerdami
verdan
čiu
vandeniu,

55.

Taip kaip sergantys kupranugariai ištroshkę geria.

56.

Tokios jūsų bus
Teismo Dienos vai
šės.

57.

Mes jus sukūrėme,tai
kod
ėl
jus tuo netikite(nepripa
žystate)?

58.

Nesusimąstėte
apie savo s
ėklą(kurią pasėjate
savo zmonose)?

59.

Jus ar Mes viso kurejai?

60.

Mes nustateme jusu mirties data,ir niekas kitas nepakeis jos.

61.

Mes galime pakeisti jus,panashiais i jus ir sukurti tokius,kokiais
jus net neisivaizduojate.

62.

Jus juk zinote apie pirmaji kurini,tai kodel gi vis nesusimastote?

63.

Ar susimastete apie tai ka  jus
sejate?

64.

Kas privercia juos augti jus ar Mes?

65.

Jaigu Mes panoresime,paversime viska sudziuvusia raziena,ir tada jus
nustebsite.

66.

Ir sakysite:patyreme  praradima.

67.

Ir dar daugiau,praradome mes viska.

68.

Ar susimasteteapie vandeni,kuri jus geriate?

69.

Kas paleidzia ji ish debesu jus ar Mes?

70.

Jaigu panoretume,Mes padarytume vandeni karciu arba suriu.Tad kodel
jus nedekingi?

71.

Ar susimastete apie ugni,kuria jus kuriate(uzdegate)?

72.

Kas sukure medzius(kuriais galimadeginti ugni) jus ar mes?

73.

Mes padareme juos priminimais ir naudingais keliaujantiems,

74.

Shlovink  savo
Vieshpaties varda.

75.

Na ne!Prisiekiu vakarine zvaigzde,

76.

Jaigu tik jus zinotumete,kad tai didziule priesaika.

77.

Ishtiesu juk tai Koranas

78.

Esantis paslaptingoje knygoje.

79.

Prie jo prisiliecia tik svarus(nusiprause)

80.

Jis atsiustas(atskleistas) pasauliu Viespacio.

81.

Nejaugi jus netikite ir situo pasakojimu ir nusisukate nuo jo?

82.

Ir likima savo sprendziate,tiesa paversdami melu.

83.

Kuomet  siela
pakyla iki gerkles,

84.

Ir jus ziurite i mirshtantiji,

85.

Mes arcaiu visko,nes jus nematote to.

86.

Kodel gi jus,(kad ir negausit atpildo),

87.

Negalite sugrazinti jos,jaigu sakote tiesa?

88.

Jaigu jis bus vienas ish arciau esanciu

89.

Gaus jis ramybe (arba dziaugsma arba palaiminima)likima ir gerio
sodus.

90.

Jaigu jis bus vienas  ish
desiniosios puses,

91.

Tuomet jam pasakys:”Taika tau!Tu randiesi vienu ish desiniosios
puses”!

92.

Jaigu jis bus vienas ish paklydusiuju,pranashus vadines
melegiais(apsishaukeliais),

93.

Tuomet jo vaishemis bus verdantis vanduo.

94.

Ir degs jis pragare.

95.

Tai yra neabejotina Tiesa.

96.

Tad Shlovink savo Vieshpaties varda!