55. Ar-Rahman

1.

O Maloningas (Mūsų Viešpats)

2.

Jis Tas,kuris išmokė (Muhammad) Koraną.

3.

Kuris sukūrė žmogų.

4.

Ir išmokė kalbos (išsireikshti ir protauti)

5.

Saulei ir mėnuliui nustatęs tam tikrą laiką.

6.

Jam lenkiasi  žvaigždės(danguje) ir medžiai(ant žemės)

7.

Jis ishkėlė dangų ir nustatė svarstykles(Gėrio ir blogio matavimui)

8.

Tam kad svertumėte sąžiningai.

9.

O žmonės!Sverkite sažiningai ir neapgaudinėkite.

10.

Jis kuris  išdidino(išplėtė) žemę, tam kad   joje galėtų gyventi
visa kas gyva.(tai ką Jis sukūrė)

11.

Ir  ant jos auga  palmės su vaisiais(saugiai) paslėptais kevaluose.

12.

Ir javai (žmonių maistui),ir jų sausi stiebai-pašaras
(jų gyvūliams),ir kvepiantys augalai(žolės).

13.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių jūs galite pavadinti melu?( Tad kurią
iš Dievo malonių jūs paneigsite?)

14.

Jis sukūrė žmogų iš sauso molio,skambančio,tarytum keramikinis.

15.

Ir džinus jis sukūrė iš ugnies be dūmų.

16.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

17.

Abiejų vakarų,ir abiejų rytų Valdovas.

18.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

19.

Jis,kuris nustatė tarp dviejų jūrų (vandenynų) ribą,tam kad jos
galėtų  susilieti.

20.

Tačiau tarp jų pastatė nematoma užtvarą,kad neišsilietų iš savo
krantų.

21.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

22.

Ir iš abiejų vandenų išplaukia perlai ir koralai.

23.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

24.

Jam priklauso ir laivai,jūroje plaukiojantys lyg didžiuliai kalnai.

25.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

26.

Nieko nėra amžino,kas yra ant žemės.(Viskas išnyks,kas yra
ant žemės)

27.

Amžinas yra tik  Viešpats pilnas didingmo,Dosnus,kilmingas.

28.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

29.

Jo malonės meldžia visi kas danguje ir kas ant žemės.Jis
kiekvieną akimirką yra užimtas.

30.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

31.

O jūs! (žmonės ir džinai) labai greitai Mes užsiimsime jumis(teisime
pagal nuopelnus)

32.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

33.

O džinų ir žmonių minia!Jeigu jūs pajėgūs pereiti žemės ir dangaus
ribas-eikite!Bet jūs nesugebėsite pereiti!Tik su Viešpats malone!

34.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

35.

Ant jūsų pasiūsime  Mes deginančią ugnį,ir tirštus(dusinančius)
dūmus,ir niekas nebeišgelbės jūsų.

36.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

37.

Kuomet prasiskirs dangus,pasidarydamas panašus i paraudusią odą(
spalva panašus į išsilydžiusius taukus)

38.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

39.

Tą dieną nei džinų nei žmonių neklausinės  apie jų nuodėmes.

40.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

41.

Nuodėmingieji  bus pagal išvaizdą atpažinti ir pačiupti bus
už plaukų ir kojų.

42.

Štai jis-pragaras, kurį neigė netikintys.

43.

44.

Klaidžios jie tarp ugnies ir verdančio vandens.

45.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

46.

Tiems,kurie bijosi savo Viešpats-paruošti du sodai!

47.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

48.

Išpuošti (medžių)šakelėmis.

49.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

50.

Ir kiekviename teka-du šaltiniai.

51.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

52.

Ir kiekviename dvi rušys kiekvieno vaisiaus.

53.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

54.

Ir gulės jie išsitiesę ant puošniai patiestų kilimų,kuriems žemai
lenksis  vaisių pilnos šakos.

55.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

56.

Jų ten laukia jaunos mergelės,su  kukliai nuleistais žvilgsnniais,
prie kurių nebuvo prisilietęs nei žmogus nei džinas.

57.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

58.

Jos (tai yra gurijos) tarytum rubinai ir koralai.

59.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

60.

Ar gi gali būti kitoks atpildas,nei gėriui atsilyginti gėriu.

61.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

62.

Ir tarp šių dviejų sodų yra dar du kiti-

63.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

64.

Tamsiai žalios (spalvos)

65.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

66.

Juose du šaltiniai iš kurių teka vanduo.

67.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

68.

Juose vaisiai-datulių palmės ir granatai.

69.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

70.

Juose geros(malonios),nuostabios mergelės.

71.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

72.

Su nuleistomis juodomis akimis, pasislėpusias  pavėsinėse.

73.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

74.

Prie kurių niekadada nebuvo prisilietęs nei žmogus,nei džinas.

75.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

76.

Ir sėdės jos  atsilošę  ant išpuoshtų kilimų tarp žallių pagalvių.

77.

Tad ką iš visų Dievo kūrinių,jūs galite pavadint melu?

78.

Palaimintas tavo  Viešpaties vardas-pilnas
didybės ,dosnus,Mielaširdingas.