32. As-Sadžda

1.

Alif.Liam.Mym.

2.

Tai Šv.Raštas,ir
nėra jokios abejonės,kad jis yra siųstas pasaulių Valdovo.

3.

Jie sako:”Jis išgalvojo
jį”?Ne,tai tiesa nuo tavo viešpaties,kad tu perspėtum žmones,pas
kuriuos (iki tavęs)nebuvo pasirodęs perspėjantis pranašas,-galbūt
jie paseks paskui tave.

4.

Allah, Tas kuris sukūrė dangų ir žemę ir
visa kas tarp jų per šešias dienas,o poto atsisėdo (įsitaisė) į savo
didijį sostą. Niekas negali būti jūsųglobėjas nei užtarėjas,išskyrus
Allah.Argi nesusimąstėte apie tai?

5.

Jis valdo nurodymus(įsakymus
nuo dangaus iki žemės,o poto (visi įsakymai)  sugrįžta per
dieną atgal pas Jį,kuri tęsiasi tūkstantį metų (pagalžmogaus
skaičiavimą).

6.

Jis-Tas,kuris žino
slapčiausia ir kas atviriausia, Visagalis,Gailestingas.

7.

Kurisviską padarė
nepriekaištingai, ką sukūrė. Ir pradėjo kurti žmogų iš molio.

8.

Vėliau
suteikė gyvybę( sukūrė iš nešvaraus skysčio) ir jo palikuonims.

9.

Ir suteikė jam
išvaizdą (žmogišką pavidalą), papūtė į jį savo dalelę dvasios,
davė klausą ir sielą (širdį).

10.

Jie sako(netinkitys):”Nejaugi
kai mes pradingsime žemėje(numirsime) iš naujo atgimsime kitame
pavidale”? Taip,jie neigia tai,kad stos priešais savo Viešpatį.

11.

Sakyk (O Muhammad):”Mirties
angelas,kuris yra paskirtas jums,atims iš jūsų gyvybę ir vėliau jūs
būsite sugrąžinti pas Viešpatį”.

12.

Jaigu tik tu matytum,kaip nuodėmingieji
nulenkę galvas priešais Allah sakys:”O Viešpatie mūsų!O Viešpatie
mūsų!Mes pamatėme ir išgirdome. Grąžink mus atgal,kad mes galėtume
daryti  gerus darbus, Ištiesų mes įsitikinome, kad tai yra Tiesa.

13.

Jeigu
tik Mes panorėtume,Mes kiekvieną žmogų
įvestume į Tiesos kelią, tačiau išsipildė Mano Žodis: ”Tuojau pat
aš pragarą


užpildysiužmonėmis ir džinais”.

14.

Tad paragaukite(bausmės)
už tai,kad pamiršote susitikimą(su Manimi)  jūsų šios
dienos.Ištiesų,juk mes privertėme jus pamiršti. Tad paragaukite
(pajauskite) amžinosios bausmės,už tai kaip elgėtės.

15.

Ištiesų mūsų ženklais
tiki tie,kurie juos paminėjus, be jokio pasididžiavimo puola ant
kelių  ir garbina savo Viešpatį,

16.

Kurie iš patalo
pakeldami galvas kreipiasi į Allah bijodami ir su viltimi ir
išlaidauja (geriems darbams) iš to kuo Mes juos apdalijom.

17.

Nė vienas žmogus
nežino,kokios paslėptos gėrybės kaip atpildas laukia,už tai kaip jie
elgėsi.

18.

Nejaugi tikintysis lygus nuodėmingąjam?Nelygūs
jie!

19.

Tiems,kurie  tikėjo
ir dorai elgėsi, atpildu bus-Sodai,kuriuose jie pasiliks.

20.

O neteisingųjų prieglauda
bus-Ugnis!Kiekvieną kartą kai jie norės išeiti iš tenais,jie bus
sugrąžinti.Ir bus pasakyta jiems: ”Tad pajauskite ugnies
kančias,kurias jūs neigėte.

21.

Tačiau
Mes ir šiame (gyvenime)jiems duosime pajausti bausmės
skonį,prieš pajaučiant Didžiąją bausmę,gal tada jie
sugrįž į tiesųjį kelią.

22.

Kas gali būti
nesąžiningesni (blogiau),nei tas kuris atmeta(netiki)
Mūsų ajatus.Ištiesų,juk Mes atkeršysime jiems.

23.

Mes davėme
Mozei Šv.Raštą.Ir neabejokite,jūs susitiksite su Juo.Ir Mes padarėme
jį kaip tiesos vadovu israelio sūnums.

24.

Paskyrėme
tarp jų lyderius(pranašus),kurie (su  Mūsų paliepimu)
vedė likusiuosius tiesos keliu.Kadangi jie buvo kantrūs ir tvirtai
tikėjo mūsųženklais.

25.

Teismo Dieną tavo
Viešpats išsteisins tuos kurių nuomonės skirėsi.

26.

Nejaugi jų neprivedė prie
tiesos kelio ir tai,kad Mes pražudėme šitiek tautų( iki jų),
kurių gyvenvietėse jie vaiškto ir gyvena?Juk tame yraženklai,ar jie
negirdi(neisiklauso).

27.

Nejaugi jie namato,kad Mes pasiunčiame
lietų į išdžiuvusią žemę ir užauginame pasėlius,kuriais maitinasi ir
jie ir jų gyvūliai.Nejaugi jie namatošito?

28.

Jie sako:”Kada gi įvyks
tas teismas,jeigu jūs sakote tiesą”?

29.

Sakyk:”Tuomet,kai vyks Teismo Diena,netikintiesiems nepadės
jų tikėjimas ir niekas nepasigailės jų.(Nebus suteikta kita
galimybė)

30.

Nusisuk nuo jų ir
palauk,juk jie taip pat laukia.