1. Al-Fatiha

1.

Garbė Allah, pasaulių Valdovui,

2.

Maloningajam, Gailestingajam,

3.

Teismo Dienos Valdovui,

4.

Išties, tik Tave mes garbiname ir tik Tavęs mes prašome pagalbos,

5.

Išvesk mus į tiesų kelią

6.

7.

Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis bet ne tų, kurie
užsitraukė ant savęs Tavo nepasitenkinimą ir ne tų, kurie paklydo
.