111. Al-Masad

1.

Pražuvusios Abu Lahab (Pranašo
Muhammad dėdės)
 rankos
ir jis pats pražuvęs
!

2.

Jo turtas ir jo vaikai jo jau nebeužgins!

3.

Jis bus sudegintas liepsnojančiuose ugnies
liežuviuose.

4.

Ir jo žmona, kuri nešė medį, taipogi. (Ji
atnešdavo ir numesdavo spygliuoto krūmo Sa’dan šakas ant Pranašo
Muhammad kelio, šmeiždavo ir apkalbinėdavo Jį).

5.

Ant jos kaklo yra užsisukusi palmės pluošto (Masad) virvė.