110. An-Nasr

1.

Kuomet ateis Allah Pagalba (tau,
Muhamedai, kovoje prieš tavo priešus)
 ir (Mekos) Užkariavimas,

2.

Tuomet tu pamatysi, jog žmonės miniomis priims Allah religiją (Islamą).

3.

Taigi, šlovink savo Viešpatį ir melsk Jo atleidimo.
Iš tiesų, Jis yra tas, kuris priima atgailą ir atleidžia.