109. Al-Kafirun

1.

Sakyk, (O,
Muhamedai tiems Mushrikun ir Kafirun)
O, jūs, netikintieji!

2.

Aš negarbinu to, 
jūs garbinate
,

3.

Ir jūs negarbinate to, 
aš garbinu
.

4.

Ir aš
negarbin
siu to, 
jūs garbin
ate,

5.

Ir jūs negarbinsite to, 
aš garbinu
.

6.

Jums – jūsų
religija
, o man mano
religija
 (t.y. Islamiškas
monoteizmas).