107. Al-Ma’un

1.

Ar esi matęs tą, kuris neigia (ateisiančią)Atsiskaitymo
Valandą?

2.

Jis yra tas pats, kuris (šiurkščiai) atstumia
našlaitį

3.

Ir neskuba pamaitinti vargšų.

4.

Vargas tokiems (Dievo)garbintojams,

5.

Kurie ignoruoja maldas (t.y.
arba jas praleidžia, arba nenuoširdžiai meldžiasi)

6.

Ir tik nori būti kitų matomi, (t.y.
kai meldžiasi, nori pasirodyti)

7.

Tačiau atsisako padėti (savo)kaimynui.