106.  Kuraiš

1.

Vardan Kuraiš (genties)saugumo, (kurią
jie gauna Allah Mlonės bei Apsaugos dėka)

2.

(Kuraiš genties) karavanai
keliauja žiemą 

Pietus)
 bei
vasarą 

Šiaurę be baimės)
,

3.

Taigi, leiskite jiems garbinti šio namo (Kaabos
ventyklos Mekoje)
 Viešpatį (Allah),

4.

Kuris vedė juos nuo bado ir apsaugojo juos juo baimės.