105. Al-Fyl

1.

Argi tu (O,
Muhamedai)
 nematei
kaip tavo Viešpats susidorojo su Dramblio Savininkais? 
[T.y.
Dramblio armija, kuri atėjo iš Jemeno, vadovaujama Abrahah Al-Ashram, ir
ketino sugriauti Ka’abah ir Makkah].

2.

Argi Jis nepavertė jų plano niekais?

3.

Ir Jis pasiuntė prieš juos paukščius, dideliais būriais,

4.

Mušdamas juos Sijjiil akmenimis (sausu
moliu),

5.

Ir Jis pavertė juos [tuščiu
lauku]
 stagarų [nuo
kurių galvijai nuėdė visus grūdus]
.