104. Al-Humaza

1.

Vargas kiekvienam šmeižikui
ir apkalbinėtojui,

2.

Kuris rinko turtus ir juos skaičiavo,

3.

Galvodamas, kad jo turtai padarys jį amžinu!

4.

Ne! Iš
tiesų, jis bus įmestas į žudančią ugnį.

5.

O kaip Jums žinoti, kas ta žudanti ugnis?

6.

Iš tiesų, tai deganti Allah ugnis,

7.

Kuri pašoka virš širdžių,

8.

Ir iš tiesų, ji bus jiems neperžengiama,

9.

Ir drieksis stulpais. (T.y. jie bus nubausti ugnies stulpuose /
liepsnose).