100. Al-Adijat

1.

Prisiekiu (žirgais),
kurie lekia 
(šnopuodami
ir neatgaudami oro)

2.

kanopomis skeldami žiežirbas,

3.

jie skuba atakon auštant,

4.

sukeldami didelius dulkių debesis

5.

ir puola į priešų vidury tarsi vienas.

6.

Iš tiesų, koks žmogus (netikintis) yra
nedėkingas savo Viešpačiui

7.

ir tą patvirtina jo darbai (elgesys).

8.

O koks žiaurus jis yra siekdamas turto!

9.

Nejaugi jis nežino, jog kai kapų turinys bus išpiltas (t.y.
žmonės bus prikelti)

10.

Ir viskas, kas yra žmonių krūtinėse, bus žinoma,

11.

Iš tiesų tą dieną (t.y.
Prisikėlimo Dieną)
 Viešpats
puikiai apie juos žinos 
(t.y.
apie jų darbus ir už viską atlygins)
.