95. TİN

1.

Vettiyni vezzeytuni.

2.

Ve turi siyniyne.

3.

Ve hazelbeledil’emiyni.

4.

Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin.

5.

Sümme redednahü esfele safiliyne.

6.

İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum
ecrun gayru memnuun

7.

Fema yukezzibuke ba’du biddiin,

8.

Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.